Өвдөг

Тархины судасны цүлхэнгийн эмчилгээ

Тархины судасны цүлхэнгийн эмчилгээ
Өвчний тодорхойлолт: Тархины судасны цүлхэн /аневризм/ гэдэг нь артерийн судасны хана хэврэгшин цүлхийсэн хэсэг юм.

Тархины аневризм буюу гавлын дотоод аневризм гэж нэрлэгддэг тархины аневризм нь артерийн ханан дээрх хэврэг цүлхийж товойсон товгор юм. Артерийн доторх цусны урсгалын тогтмол даралт нь артерийн хананы хэврэг эсвэл нимгэн хэсгийг аажмаар улам хэврэгшүүлж томорч цүлхийхэд хүргэдэг. Энэ даралт нь аневризм хагарч, цусыг тархины эргэн тойрон дахь орон зай буюу суб-арахнойд завсарт урсгахад хүргэдэг. Ихэнх хүмүүс аневризмын шинж тэмдгийг мэдэрдэггүй бөгөөд аневризм хагарсны дараа л шинж тэмдэгтэй гэдгээ ойлгодог. Тархины аневризм хагарч, тархинд цус алдаж, цус харвалт эсвэл үхэлд хүргэж болзошгүй.

Тодорхойлолт

Тамхи татах, цусны даралт ихсэх (даралт ихсэх), судасны хатуурал (артериосклероз), согтууруулах ундаа болон суурь өвчин зэрэг нь тархины аневризм үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Зарим хүмүүс аневризмд удамшлын хувьд өртөмтгий байдаг тул эмч таны гэр бүлийн түүхийн талаар мэдэх шаардлагатай байдаг.

Шалтгаан

Хэдийгээр зарим аневризм насан туршдаа анзаарагдахгүй байж болох ч зарим аневризмтай өвчтөнд дараах шинж тэмдгүүд илэрнэ.

  • Нүдний хөдөлгөөн хязгаарлагдах
  • Хүүхэн хараа өргөсөх
  • Юм давхар харагдах
  • Нүдний дээгүүр болон араар өвдөх
  • Хэсэгчлэн толгой өвдөх (энэ нь аневризм хагарсныг илэрхийлэх магадлалтай)

Шинж тэмдэг

Шинж тэмдэггүй, хагараагүй аневризмыг MRI (Соронзон резонансын дүрслэл), MRA (Соронзон ангиографын дүрслэл) эсвэл CT (Компьютер томографын скан) дүрслэлээр оношлох боломжтой. Тархины ангиографийг аневризм байгаа эсэхийг баталгаажуулж, хэрвээ байвал хэлбэр, хэмжээ, байршлаас хамааран тухайн аневризмд аль эмчилгээний сонголт хамгийн тохиромжтой болохыг үнэлэхэд ашигладаг. Тархи нугасны шингэнд цус байгаа эсэхийг илрүлэхийн тулд нурууны хатгалт хийж болох ба ингэснээр тархины аневризм хагарсан эсэхийг мөн шалгах боломжтой.

Оношилгоо

Аневризм нь хэлбэр, хэмжээнээс хамааран 3-н төрөлд хуваагддаг.

 • Жижиг: 10мм хүртэл
 • Том:  10-25мм
 • Маш том: 25мм-ээс дээш

Хэлбэр

 • Саккулар аневризм
 • Фузиформ аневризм
 • Өргөн хүзүүтэй аневризм
 • Хагарсан аневризм
 • Судасны ханын урагдлын аневризм

Тархины харвалт болон гүрээний артерийн эмгэг

Ангилал

Scroll to Top