Чих, хамар, хоолойн тусламж үйлчилгээ

      Манай чих, хамар, хоолойн кабинет дараах тусламж үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна.

1.    Хамрын хатиг нээж,боолт хийх
2.    Хамрын таславчын буглаа нээх
3.    Хамраас гадны биет авах
4.    Хамрын хөндийг угаах
5.    Хамрын шинэ хугарал засах
6.    Хамрын гадна шархны анхдагч  цэгцлэлт хийх
7.    Хамрын цус алдалтыг электрокоагуляциар тогтоох
8.    Хамрын цус алдалтыг өмнөд болон арын чихээс  хийж тогтоох
9.    Хамрын самалдагт тариа хийх
10. Хамрын хэсгийн эмчилгээ
11. Хамрын УВЧ шарлага
12. Залгиур,төвөнхийн хэсгийн эмчилгээ
13. Залгиурын хажуугийн буглаа нээх
14. Чихээс гадны биет авах
15. Чихний хатиг нээж боолт,хийх
16. Чихний хулхи авах /хүндрэлтэй/
17. Чихний цэвэрлэгээ
18. Чихний УВЧ шарлага
19. Чихний хэсгийн эмчилгээ
20. Чихний шархны анхдагч  цэгцлэлт хийх
21. Чихний оёдол
22. Чих,Хамар,Төвөнхийн дуран

Танд мэргэжлийн эмчийн үзлэг, зөвлөгөө хэрэгтэй бол утсаар болон өөрийн биеэр ирж цаг аван үзүүлээрэй.

Г.Ундармаа

Чих хамар хоолойн эмч
АУ-ны магистр
Scroll to Top