Шинжилгээний нэр, төрөл, үзлэг Шинжилгээний ач холбогдол Үнэ
эр эм
Биеийн ерөнхий үзүүлэлт: Тусгай аппаратаар тодорхойлно
Бүртгэлийн хэсэгт бүртгүүлээд-бугуйвч авч зүүнэ, зөвлөмж хуудас өгнө – координатор чиглүүлнэ
 Медиаже /биологийн нас тодорхойлох/ Үндсэн биеийн үзүүлэлт, ясан дахь булчингийн хэмжээ, биологийн нас, биеийн харьцааны анализ, булчин өөхний анализ, таргалалтын анализ, хэвлийн таргалалтын анализ, хэсэгчилсэн болон цул өөхний анализ 10.000
Биеийн жин, өндөр үзэх
Биеийн ерөнхий харьцааг тодорхойлох
Цусны даралт үзэх, Пульс тодорхойлох
 Медиаже /биологийн нас тодоройлох/
Лабораторийн шинжилгээ:
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ Цочмог халдварт өвчин, цусны цагаан эсийн өмөн, цус багадалт, цусны улаан эс нэмэгдэх, үрэвсэл, төмрийн дутагдлын цус багадалт, мегабластик цус багадалт, цусны цагаан эсийн нянгийн халдвар, харшлын халдвар  

 

15.000

Шээсний ерөнхий шинжилгээ Элэгний өвчин, бөөр ба шээсний замын цус алдалт, чихрийн шижингийн өвчин, бодисын солилцооны өвчин, шээсний замын халдвар, бөөрний гэмтэл, элэгний өвчин, Бөөрний үрэвсэл болон, шээсний замын цус алдалт, үрэвсэлт өвчин байгаа эсэх  

 

10.000

Элэгний үйл ажиллагаа /5 үзүүлэлтээр/ ASAT,ALAT,ALP,TBIL,DBIL Элэгний өвчний тэжээлийн байдал, хүнд элэгний өвчин, тэжээлийн дутагдал, төрөл бүрийн үрэвсэлт өвчинтэй үед үзүүлэлтүүд өөрчлөлт орно,  

 

25.500

Бөөрний үйл ажиллагаа Creatinine BUN

Createnin

Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал, тулай, онош, дүгнэлт, бусад бөөрний өвчин  

12.000

/TP/ түргэвчилсэн сорил Тэмбүү өвчний эсрэг бие цусанд үүссэн эсэхийг шалгах  

8.000

Түргэвчилсэн сорил /HIV ДОХ/ ДОХ -н халдварын эсрэг бие үүссэн эсэхийг шалгах 8.000
HBsAg /түргэвчилсэн/ Элэгний В вирусын халдвартай эсэх, элэгний вирус антибоди үүссэн эсэх 8.000
Anti-HCV /түргэвчилсэн/ Элэгний С вирусын халдвартай эсэх, элэгний вирус антибоди үүссэн эсэх 8.000
Багажийн шинжилгээ:
Зүрхний цахилгаан бичлэг Зүрхний ишеми өвчин, зүрхний шигдээс,зүрхний хэм алдагдал, зүрхний дамжуулалтын эмгэг,гидертрофи, гэх мэт  

10.000

 

Хэвлийн хэт авианы шинжилгээ /ЭХО/ Элэг дэлүү, нойр булчирхай,цөс, бөөрний шинжилгээ, түрүү булчирхай, давсаг, өндгөвчний хорт хавдрын шинжилгээ,  

40.000

Цээжний рентген харах Сүрьеэ, хатгаа, уушигны гэмтэл, төрөл бүрийн цээжний хөндийн өвчлөл. 30.000
Нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг:
Дотрын эмчийн үзлэг Эмчийн 1/1 зөвлөгөө дүгнэлт 40.000
Үндсэн үнэ 224.500
Шинжилгээний өмнө анхаарах зүйлс *Шинжилгээ хийлгэхийн өмнөх өдөр нь шөнийн 12 цагаас хойш мацаг барих.

-Мацаг барьж байгаа хугацаанд ус, бохь, сүү, кофе зэргийг хэрэглэхийг хориглоно. 

-Эм бэлдмэл хэрэглэж буй бол, захиалга өгөхдөө мэдэгдэх шаардлагатай

-Ууж хэрэглэж буй эм болон өвчлөлөөс хамааран зарим шинжилгээ хязгаарлагдах магадлалтайг анхаарна уу.

Шинжилгээний нэр, төрөл, үзлэг Шинжилгээний ач холбогдол Үнэ
эр эм
Биеийн ерөнхий үзүүлэлт: Тусгай аппаратаар тодорхойлно
Бүртгэлийн хэсэгт бүртгүүлээд-бугуйвч авч зүүнэ, зөвлөмж хуудас өгнө – координатор чиглүүлнэ
 Медиаже /биологийн нас тодоройлох/ Үндсэн биеийн үзүүлэлт, ясан дахь булчингийн хэмжээ, биологийн нас, биеийн харьцааны анализ, булчин өөхний анализ, таргалалтын анализ, хэвлийн таргалалтын анализ, хэсэгчилсэн болон цул өөхний анализ 10.000
Биеийн жин, өндөр үзэх
Биеийн ерөнхий харьцааг тодорхойлох
Цусны даралт үзэх, Пульс тодорхойлох
 Медиаже /биологийн нас тодоройлох/
Лабораторийн шинжилгээ:
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ Цочмог халдварт өвчин, цусны цагаан эсийн өмөн, цус багадалт, цусны улаан эс нэмэгдэх, үрэвсэл, төмрийн дутагдлын цус багадалт, мегабластик цус багадалт, цусны цагаан эсийн нянгийн халдвар, харшлын халдвар  

 

15.000

Шээсний ерөнхий шинжилгээ Элэгний өвчин, бөөр ба шээсний замын цус алдалт, чихрийн шижингийн өвчин, бодисын солилцооны өвчин, шээсний замын халдвар, бөөрний гэмтэл, элэгний өвчин, Бөөрний үрэвсэл болон, шээсний замын цус алдалт, үрэвсэлт өвчин байгаа эсэх  

 

10.000

Элэгний үйл ажиллагаа /5 үзүүлэлтээр/ ASAT,ALAT,ALP,TBIL,DBIL Элэгний өвчний тэжээлийн байдал, хүнд элэгний өвчин, тэжээлийн дутагдал, төрөл бүрийн үрэвсэлт өвчинтэй үед үзүүлэлтүүд өөрчлөлт орно,  

 

25.500

Нойр булчирхайн шинжилгээ /амилаз, липаз/ Нойр булчирхайн цочмог үрэвсэл, шарх шархлаа, хавдар, 22.000
Бөөрний үйл ажиллагаа Creatinine BUN

Createnin

Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал, тулай, онош, дүгнэлт, бусад бөөрний өвчин  

12.000

/TP/ түргэвчилсэн сорил Тэмбүү өвчний эсрэг бие цусанд үүссэн эсэхийг шалгах  

8.000

Түргэвчилсэн сорил /HIV ДОХ/ ДОХ -н халдварын эсрэг бие үүссэн эсэхийг шалгах 8.000
HBsAg /түргэвчилсэн/ Элэгний В вирусын халдвартай эсэх, элэгний вирус антибоди үүссэн эсэх 8.000
Anti-HCV /түргэвчилсэн/ Элэгний С вирусын халдвартай эсэх, элэгний вирус антибоди үүссэн эсэх 8.000
Хеликобактерийн шинжилгээ /амьсгалд/ хеликобактерын халдварын зэргийг тодорхойлох 60.000
Багажийн шинжилгээ:
Зүрхний цахилгаан бичлэг Зүрхний ишеми өвчин, зүрхний шигдээс,зүрхний хэм алдагдал, зүрхний дамжуулалтын эмгэг,гидертрофи, гэх мэт 10.000

 

Хэвлийн хэт авианы шинжилгээ /ЭХО/ Элэг дэлүү, нойр булчирхай,цөс, бөөрний шинжилгээ, түрүү булчирхай, давсаг, өндгөвчний хорт хавдрын шинжилгээ,  

40.000

Цээжний рентген харах Сүрьеэ, хатгаа, уушигны гэмтэл, төрөл бүрийн цээжний хөндийн өвчлөл. 30.000
Нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг:
Дотрын эмчийн үзлэг Эмчийн 1/1 зөвлөгөө дүгнэлт 40.000
Шүдний эмчийн үзлэг Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг 40.000
Үндсэн үнэ 346.500
Шинжилгээний өмнө анхаарах зүйлс *Шинжилгээ хийлгэхийн өмнөх өдөр нь шөнийн 12 цагаас хойш мацаг барих.

-Мацаг барьж байгаа хугацаанд ус, бохь, сүү, кофе зэргийг хэрэглэхийг хориглоно. 

-Эм бэлдмэл хэрэглэж буй бол, захиалга өгөхдөө мэдэгдэх шаардлагатай

-Ууж хэрэглэж буй эм болон өвчлөлөөс хамааран зарим шинжилгээ хязгаарлагдах магадлалтайг анхаарна уу.

Шинжилгээний нэр, төрөл, үзлэг Шинжилгээний ач холбогдол Үнэ
эр эм
Биеийн ерөнхий үзүүлэлт: Тусгай аппаратаар тодорхойлно
Бүртгэлийн хэсэгт бүртгүүлээд-бугуйвч авч зүүнэ, зөвлөмж хуудас өгнө – координатор чиглүүлнэ
 Медиаже /биологийн нас тодоройлох/ Үндсэн биеийн үзүүлэлт, ясан дахь булчингийн хэмжээ, биологийн нас, биеийн харьцааны анализ, булчин өөхний анализ, таргалалтын анализ, хэвлийн таргалалтын анализ, хэсэгчилсэн болон цул өөхний анализ 10.000
Биеийн жин, өндөр үзэх
Биеийн ерөнхий харьцааг тодорхойлох
Цусны даралт үзэх, Пульс тодорхойлох
Лабораторийн шинжилгээ:
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ Цочмог халдварт өвчин, цусны цагаан эсийн өмөн, цус багадалт, цусны улаан эс нэмэгдэх, үрэвсэл, төмрийн дутагдлын цус багадалт, мегалбластик цус багадалт, цусны цагаан эсийн нянгийн халдвар, харшлын халдвар  

15.000

Шээсний ерөнхий шинжилгээ Элэгний өвчин, бөөр ба шээсний замын цус алдалт, чихрийн шижингийн өвчин, бодисын солилцооны өвчин, шээсний замын халдвар, бөөрний гэмтэл, элэгний өвчин, Бөөрний үрэвсэл болон, шээсний замын цус алдалт, үрэвсэлт өвчин байгаа эсэх  

 

10.000

Элэгний үйл ажиллагаа /5 үзүүлэлтээр/
ASAT,ALAT,ALP,TBIL,DBIL
Элэгний өвчний тэжээлийн байдал, хүнд элэгний өвчин, тэжээлийн дутагдал, төрөл бүрийн үрэвсэлт өвчинтэй үед AL,GL өөрчлөлт орно,  

25.500

Бөөрний үйл ажиллагаа /CRE,BUN/ Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал, тулай, онош, дүгнэлт, бусад бөөрний өвчин 12.000
Нойр булчирхайн шинжилгээ /липаза, амилаз/ Цочмог нойр булчирхайн хорт хавдар, Гипертиопизм, бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал  

22.000

/TP/ түргэвчилсэн сорил Тэмбүү өвчний эсрэг бие цусанд үүссэн эсэхийг шалгах 8.000
Түргэвчилсэн сорил /HIV ДОХ/ ДОХ -н халдварын эсрэг бие үүссэн эсэхийг шалгах 8.000
Элэгний В вирус /HBsAg/ Элэгний В вирусын халдвартай эсэх, элэгний вирус антибоди үүссэн эсэх 8.000
Элэгний С вирус /Anti-HCV/ Элэгний С вирусын халдвартай эсэх, элэгний вирус антибоди үүссэн эсэх 8.000
Электролит  Кали, кальци, магни, хлор, натри, төмөр,фосфор Ca,Mg,Na,Fe,P,K,Cl Биеийн эрдэс бодисын шинжилгээ, ихсэлт, дутагдал, хэмжээг тодорхойлно. 49.000
Helicobactery pylory /амьсгалд/ хеликобактерын халдварын зэргийг тодорхойлох  

60.000

Багажийн шинжилгээ:
Зүрхний цахилгаан бичлэг Зүрхний ишеми өвчин, зүрхний шигдээс,зүрхний хэм алдагдал, зүрхний дамжуулалтын эмгэг,гидертрофи, гэх мэт 10.000
Хэвлийн хэт авианы шинжилгээ /ЭХО/ Элэг дэлүү, нойр булчирхай,цөс, бөөрний шинжилгээ, түрүү булчирхай, давсаг, өндгөвчний хорт хавдрын шинжилгээ,  

40.000

Цээжний рентген харах Сүрьеэ, хатгаа, уушигны гэмтэл, төрөл бүрийн цээжний хөндийн өвчлөл. 30.000
Ходоодны уян дуран Улаан хоолой, ходоодны улайлт, үрэвсэл, цоорол, хавдар гэх мэт өвчнийг эрт үед нь илрүүлэх 90.000
Спирометр Уушигны үйл ажиллагааг үнэлэх 30.000
Bone mass densitometry Ясны сийрэгжилтийг хэмжиж тодорхойлох 30.000
Бүсэлхий нурууны зураг Нурууны суулт, мурийлт, хазайлт зэрэг өвчнийг тодорхойлох 30.000
Нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг:
Дотрын эмчийн үзлэг Эмчийн 1/1 зөвлөгөө дүгнэлт 40.000
Шүдний эмчийн үзлэг Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг 40.000
Мэдрэлийн эмчийн үзлэг Эмчийн үзлэг зөвлөгөө 40.000
Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг Эмчийн үзлэг зөвлөгөө 40.000
Үндсэн үнэ   615.500 655.500
Шинжилгээний өмнө анхаарах зүйлс *Шинжилгээ хийлгэхийн өмнөх өдөр нь шөнийн 12 цагаас хойш мацаг барих.

-Мацаг барьж байгаа хугацаанд ус, бохь, сүү, кофе зэргийг хэрэглэхийг хориглоно. 

-Эм бэлдмэл хэрэглэж буй бол, захиалга өгөхдөө мэдэгдэх шаардлагатай

-Ууж хэрэглэж буй эм болон өвчлөлөөс хамааран зарим шинжилгээ хязгаарлагдах магадлалтайг анхаарна уу.

Шинжилгээний нэр, төрөл, үзлэг Шинжилгээний ач холбогдол Үнэ
эр эм
Биеийн ерөнхий үзүүлэлт: Тусгай аппаратаар тодорхойлно
Бүртгэлийн хэсэгт бүртгүүлээд-бугуйвч авч зүүнэ, зөвлөмж хуудас өгнө – координатор чиглүүлнэ
 Медиаже /биологийн нас тодоройлох/ Үндсэн биеийн үзүүлэлт, ясан дахь булчингийн хэмжээ, биологийн нас, биеийн харьцааны анализ, булчин өөхний анализ, таргалалтын анализ, хэвлийн таргалалтын анализ, хэсэгчилсэн болон цул өөхний анализ 10.000
Биеийн жин, өндөр үзэх
Биеийн ерөнхий харьцааг тодорхойлох
Цусны даралт үзэх, Пульс тодорхойлох
Лабораторийн шинжилгээ:
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ Цочмог халдварт өвчин, цусны цагаан эсийн өмөн, цус багадалт, цусны улаан эс нэмэгдэх, үрэвсэл, төмрийн дутагдлын цус багадалт, мегалбластик цус багадалт, цусны цагаан эсийн нянгийн халдвар, харшлын халдвар  

 

15.000

Цусны бүлэг, резус фактор /АВО/ шинжилгээ Цусны бүлгийг дэлгэрэнгүй зөв тодорхойлох 10.000
Шээсний ерөнхий шинжилгээ Элэгний өвчин, бөөр ба шээсний замын цус алдалт, чихрийн шижингийн өвчин, бодисын солилцооны өвчин, шээсний замын халдвар, бөөрний гэмтэл, элэгний өвчин, Бөөрний үрэвсэл болон, шээсний замын цус алдалт, үрэвсэлт өвчин байгаа эсэх  

 

10.000

Элэгний үйл ажиллагаа /9 үзүүлэлтээр/ Элэгний өвчний тэжээлийн байдал, хүнд элэгний өвчин, тэжээлийн дутагдал, төрөл бүрийн үрэвсэлт өвчинтэй үед AL,GL өөрчлөлт орно,  

47.500

Бөөрний үйл ажиллагаа/2 үзүүлэлтээр/ Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал, тулай, онош, дүгнэлт, бусад бөөрний өвчин  

12.000

Нойр булчирхайн шинжилгээ /сахар, амилаз/ Цочмог нойр булчирхайн хорт хавдар, Гипертиопизм, бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал  

22.000

Өөх тосны солилцоо /T.Chol, TG, ЛПНП,ЛПВП/ Судасны хананы уян хатан чанар, цусан дахь холестрины түвшин, чихрийн шижин, өндөр даралт 39.000
Элэгний В вирус /HBsAg/ Элэгний В вирусын халдвартай эсэх, элэгний вирус антибоди үүссэн эсэх 8.000
Элэгний С вирус /Anti-HCV/ Элэгний С вирусын халдвартай эсэх, элэгний вирус антибоди үүссэн эсэх 8.000
Үе мөчний шинжилгээ /Aslo, CRP, RF/ Архаг үе мөчний үрэвсэл, үрэвсэл болон цуллагийн үхжлийн үед /нянгийн халдвар, халуурах гэх мэт/ эерэг урвал  

48.000

Хеликобактерийн шинжилгээ /амьсгалд/ Хеликобактерын халдварын зэргийг тодорхойлох 60.000
Виматин Д Эрдсийн хэмжээ, дархлаа, ясны сийрэгжилт, дутагдал, Кальц ихсвэл бамбай булчирхайн үйл ажиллагааны Гипертиодизм, олог милеома  

40.000

Бамбайн үйл ажиллагааг хянах /тироксин-FT4, трийодтиронин-FT3, тиреотропин даавар-TSH/ Бамбай булчирхайн даавар, үйл ажиллагаа 76.000
Электролит  Кали, кальци, магни, хлор, натри, төмөр,фосфор  Ca,Mg,Na,Сl,Fe,P,K Биеийн эрдэс бодисын шинжилгээ, ихсэлт, дутагдал, хэмжээг тодорхойлно. 49.000
Багажийн шинжилгээ:
Зүрхний цахилгаан бичлэг Зүрхний ишеми өвчин, зүрхний шигдээс,зүрхний хэм алдагдал, зүрхний дамжуулалтын эмгэг,гидертрофи, гэх мэт  

10.000

Хэвлийн хэт авианы шинжилгээ /ЭХО/ Элэг дэлүү, нойр булчирхай,цөс, бөөрний шинжилгээ, түрүү булчирхай, давсаг, өндгөвчний хорт хавдрын шинжилгээ,  

40.000

Цээжний рентген харах Сүрьеэ, хатгаа, уушигны гэмтэл, төрөл бүрийн цээжний хөндийн өвчлөл. 30.000
Бүсэлхий нурууны рентген зураг Нурууны суулт, муруйлт, эвэрхий гэх мэт өвчнүүдийг оношлох, илрүүлэх 30.000
Панорама Шүдний дэлгэмэл зураг 30.000
ЭХО /Түрүү булчирхай/ Түрүү булчирхайн үрэвсэл, шохойжилт, томрол, хорт хавдар өвчний оношилгоо 40.000
ЭХО /Үтрээгээр харах/ Умайн хөндий, дайвар, жирэмслэлт, өндгөвчний үрэвсэл, уйланхай, зангилаа 40.000
Компьютерт томографи Тархины хорт хавдар, тархины хавдар, тархинд цус харвалт өгөх зэрэг төрөл бүрийн тархины өвчин  

160.000

Ходоод улаан хоолой дуран Ходоод, улаан хоолойн улайлт, ургацаг, шарх, бүх төрлийн хавдар, гэмтэл согог  

90.000

Бүдүүн шулуун гэдэсний унтуулгатай дуран Бүдүүн шулуун гэдэсний шархлаат өвчнүүд, ургацаг, хавдар, шамбарам гэх мэт өвчнүүдийг илрүүлэх, оношлох 190.000
Нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг:
Дотрын эмчийн үзлэг Эмчийн 1/1 зөвлөгөө дүгнэлт 40.000
Шүдний эмчийн үзлэг Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг 40.000
Мэдрэлийн эмчийн үзлэг Эмчийн үзлэг зөвлөгөө 40.000
Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг Эмчийн үзлэг зөвлөгөө 40.000
Гэмтэл, Мэс заслын эмчийн үзлэг Эмчийн үзлэг зөвлөгөө 40.000
Үндсэн үнэ 1.234.500 1.274.500
Шинжилгээний өмнө анхаарах зүйлс *Шинжилгээ хийлгэхийн өмнөх өдөр нь шөнийн 12 цагаас хойш мацаг барих.

-Мацаг барьж байгаа хугацаанд ус, бохь, сүү, кофе зэргийг хэрэглэхийг хориглоно. 

-Эм бэлдмэл хэрэглэж буй бол, захиалга өгөхдөө мэдэгдэх шаардлагатай

-Ууж хэрэглэж буй эм болон өвчлөлөөс хамааран зарим шинжилгээ хязгаарлагдах магадлалтайг анхаарна уу.

mnMongolian