Захиалсан өдөр цагтаа төв дээр ирж хариуцсан эмчтэй уулзан шинжилгээний хариуны талаар ярилцан зөвлөгөө авах боломжтой.

Зөвлөгч эмч шинжилгээний хариуг харгалзан үзлэг эмчилгээ хийх тасагт захиалга өгч үйлчилнэ.

Шинжилгээний хариуг шуудангаар авахаар захиалсан бол захиалга өгсөн тухайн өдөр хариуг илгээнэ. Нийтийн амралтын өдрөөс бусад өдөр 3 хоногийн дотор хариугаа авах боломжтой.

Хариуг илгээхийн өмнө төвийн сувилагч утсаар холбогдон нэмэлт эмчилгээ үйлчилгээ шаардлагатай бол амбулаторийн тасагт хэрхэн цаг захиалах тухай зааварлана

mnMongolian