• Ханах засал
 • Янжууран төөнүүр /утаатай, утаагүй/
 • Монгол төөнүүр /шар тостой/
 • Биеийн зүү
 • Шовгон төөнүүр /утаатай, утаагүй/
 • Чихний зүү
 • Усан зүү
 • Цахилгаан зүү
 • Гулгуур бумба
 • Даралт бууруулах бариа
 • Бүтэн биеийн бариа
 • Хэсэгчилсэн бариа засал:
  • Толгой
  • Толгой хүзүү сээр
  • Хүзүү нуруу
  • Толгой хүзүү нуруу
  • Хэвлийн бариа
 • Бумба /соруул / засал
 • Самнуур
 • Шивүүр
 • Дэвтээлэг засал /шавар эмт бодис/
 • Зөгийн балтай татлага

Уламжлалт эмчилгээний онош болон эмнэл зүйн удирдамжийн дагуу эмчилгээ үйлчилгээг амбулатори болон хэвтэн эмчлүүлэгчдэд үзүүлж байна

ХИЙГДЭХ ЗАСЛЫН ТӨРЛҮҮД

 • Гэмтлийн дараах нөхөн сэргээх эмчилгээ
 • Харвалтын дараах хөдөлгөөн засал
 • Нурууны өвдөлтийн үеийн хөдөлгөөн засал
 • Хүзүүний өвдөлтийн үеийн хөдөлгөөн засал
 • Дээд мөчдийн үений хөдөлгөөн засал
 • Доод мөчдийн үеийн хөдөлгөөн засал
 • Өвдөг, түнхний үе солиулах хагалгааны дараах хөдөлгөөн засал
 • Хүүхдийн тархины саажилтын үеийн хөдөлгөөн засал
 • Хүүхдийн бусад эмгэгийн үеийн хөдөлгөөн засал
 • Үеийн гэмтэл, хөшингө үеийн хөдөлгөөн засал
 • Мэдрэлийн бусад эмгэгүүдийн үеийн хөдөлгөөн засал

ХИЙГДЭХ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРЛҮҮД

Хөдөлгөөн засал эмчилгээний заалтад үндэслэн аливаа эмгэгийн удирдамжийн дагуу эмчилгээний дасгал хийгддэг.

Сэргээн засах анагаах ухааны уламжлалт ойлголт нь төрөл бүрийн өвчин, осол гэмтлээс үүдэж биеийн чадамжаа алдах үед физик эмчилгээ, дасгалын эмчилгээ, мэргэжлийн эмчилгээ, ярианы эмчилгээ гэх мэт эмчилгээний бүхий л хэрэгслийг цогцоор нь ашиглан амьдралаа хэвийн хэмжээнд ойртуулах, бусдын туслалцаагүй бие даан амьдрах боломжтой болгоход тусладаг салбар гэж тодорхойлж болох юм. Энгийнээр хэлэхэд бүх төрлийн өвчин, эмгэгийг үүсгэдэг аливаа өвчлөлийн нөхөн сэргээлтийн хүрээнд багтах болно.

ХИЙГДЭХ ЗАСЛЫН ТӨРЛҮҮД

 • Hot-Pack /Cold Pack-Халуун, хүйтэн жин
 • Cryo Cuff-Мөсөн жин
 • TENS –Цахилгаан эмчилээ
 • Air compression-Агаарын даралтад массаж
 • CPM – Идвэхгүйгээр үе нугалах эмчилээ
 • Ultrasound- Хэт авиа эмчилээ
 • ICT- Цахилгаан эмчилээ
 • Microwave – Микро долионы шарлага
 • Infra red – Улаан туяаны шарлага
 • Neck traction – Хүзүүний татлага
 • Lumbar traction – Бүсэлхий нурууны татлага
 • Neck and Lumbar traction –Хүзүү, нурууны татлага
 • Эмчилгээний дугуй
 • Magnetic stimulator – Соронзон сэдээгч

ХИЙГДЭХ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРЛҮҮД

Сэргээн засах эмчилгээний онош болон эмнэл зүйн удирдамжийн дагуу эмчилгээ үйлчилгээг амбулатори болон хэвтэн эмчлүүлэгчдэд үзүүлж байна.

mnMongolian