tuhnn

Ревматоид артрит
Энэ нь гар, бугуй, хөл, өвдөг, түүнчлэн түнхний үе мөчний архаг өвчин юм.

tunhh

Хөгжлийн түнхний дисплази
Энэ нь ташааны үений дугуй хэлбэртэй гуяны толгой байхгүй, төрөлхийн болон хөгжлийн шалтгааны улмаас түнхний үе дутуу хөгжсөнийг хэлдэг.

guy

Гуяны ясны хугарал
Энэ нь бидний биеийн хамгийн том үе болох аарцагны яс болон гуяны ясыг холбосон үе хугарсан тохиолдлыг хэлдэг.

hip

Дегенератив хип артрит
Энэ нь нас ахих тусам үе мөч нь аажмаар мууддаг хип үений өвчин юм.

boolt

Гуяны толгойн судасны үхжил
Энэ нь хоёрдогч остеоартрит үүсгэдэг остеоонекроз, түнхний үений эвдрэлийг үүсгэдэг өвчний ерөнхий нэр томъёо юм.

 

mnMongolian