uvdug10

Өвдөгний үений үрэвсэл
Өвдөгний үений мөгөөрс урагдаж, элэгдэх өөрчлөлт үүсдэг өвчин юм.

UVUDUG

Өвдөгний холбоосийн гэмтэл
Өвдөгний үений чагтан холбоос тасрахад дунд чөмөг болон шилбэ яс хоорондоо буруу байрлалтай болж (өвдөгний үе) тогтворгүй болдог.

uvdug3

Өвдөгний мөгөөрсний гэмтэл
Өвдөгний үений жийрэг мөгөөрс урагдсанаас болж өвдөг бага зэрэг нугалж, тэнийлгэх үед өвдөлт өгдөг.

mnMongolian